Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hallå där Ayfer Sari, undersköterska på Nacka seniorcenter Ektorp

I ett antal inlägg lyfter Nacka kommun upp medarbetare som varje dag kämpar för att kommunens verksamheter ska fungera under pandemin. Idag har vi pratat med Ayfer Sari, undersköterska på Nacka seniorcenter Ektorp som är ett kommunens största äldreboende.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag är undersköterska och har jobbat här i 10 år. Jag har andra ansvarsområden också, både som hygienombud och skyddsombud. Min uppgift är att se till att ta hand om de äldre, deras behov, hjälpa dem och stötta dem och få dem att känna sig delaktiga och trygga och må bra. Det är ett stort ansvar.

Hygienombud, vad betyder det?

Det handlar om att jag stöttar och hjälper mina arbetskamrater när det gäller till exempel hur vi använder skyddsutrustning på rätt sätt. Den basala hygienen är ju jätteviktig inom vård och omsorg och vi hygienombud finns för att påminna och lära kollegor i vardagen så att rutinerna följs och att alla är trygga med hur till exempel skyddsutrustningen ska användas. All personal har varit på utbildning i basala hygienrutiner, både fysiskt och digitalt. Vi har också genomfört två-tre interna kampanjer under året för att säkerställa att allt fungerar enligt rutin. Det handlar om att tvätta händerna, sprita händerna, ta på handskar, förkläde och övrig skyddsutrustning. Vi har haft munskydd och visir på oss hela tiden, från igår munskydd och det ska vi fortsätta med så länge det är samma läge med smittspridning.

Nu när de flesta restriktionerna har slopats, hur påverkar det er?

Inte så mycket. Hygienrutinerna finns kvar och vi kommer fortsatt vara försiktiga. En skillnad är att vi inte längre kommer att behöva ha visir hela arbetspasset utan bara munskydd. Visir fortsätter vi däremot ha när vi jobbar med en kund som är smittad. Alla måste dessutom fortsätta ta eget ansvar. Vi kommer att få leva med det här ett tag till och nu har vi fått kunskaper och erfarenheter hur vi ska hantera pandemin. Men jag ser fram emot ljusa tider! Det behövs efter den här tuffa tiden.

Hur har ni annars blivit påverkade?

Hela situationen har varit tuff, det har varit väldigt intensivt och ansträngande under en lång tid. Det som är bra är att vi har skapat rutiner utifrån att allt var helt nytt. Att hela tiden vara noga med hygienrutinerna. Vi planerar noga med kläder, personlig skyddsutrustning, städrutiner. I början handlade det mycket om en omställning, både bland boende och personal. Och vi gick från en normal tillvaro till en situation med smittspridning och oro.

Vad har varit särskilt ansträngande?

Hela situationen med många smittade både bland medarbetare och boende. Jag fick förtroendet att arbeta som covidexpert tillsammans med några andra medarbetare, vi skulle bara jobba direkt med äldre som var smittade. De som smittats behövde vara isolerade i sina rum, vilket blev väldigt ensamt – det kan man ju tänka sig själv. Vi gav dem extra tid, bara att sitta ned med dem. Vi tänkte att nej, de måste kunna känna sig sedda, att vi är nära och stöttar dem. Prata med dem för att de skulle känna sig lugna och trygga och må bra.

Som covidexperter har jag och mina kollegor också periodvis blivit utlånade till Sjötäppan och Talliden, två av våra andra äldreboenden.

Något annat som har varit ansträngande är att vara instängd i skyddsmasken hela dagarna. Den har varit svårt att andas i, och fick mitt hjärta att slå snabbt. Det har också varit svårt för de äldre att höra vad vi säger. Maskerna användes när smittan var stor på boendet, idag använder vi oss av munskydd och visir.

Vad har varit viktigast för dig själv under pandemin?

Det har varit mycket övertid eftersom många i personalen har varit sjuka, så pass att även cheferna har kommit in och jobbat på plats. För mig så har det handlat om tålamod. Att tänka att okej, det kommer att gå bra, det kommer att ta slut någon gång. Viktigt är också de basala rutinerna. Jag tycker om hygienen, det sitter här (hjärtat). Vi kollegor har lyckats ha en god arbetsmiljö genom att stötta varandra. Att samarbeta, kommunicera och ha tålamod – det har varit betydelsefullt.

Hur är läget nu?

Mycket bättre. Den tredje dosen vaccin har gett jättemycket, både för boende och personal.

Sidan uppdaterades: