Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Seniorcenter Sjötäppan varnas för kvarstående brister

Äldreenheten har genomfört en fördjupad granskning av verksamheten på Seniorcenter Sjötäppan i Saltsjöbaden. Granskningen visar att det fortfarande finns brister i rutiner och hur regler efterlevs på äldreboendet och äldrenämnden har utfärdat en varning till verksamheten.

- Vi välkomnar granskningen och det är naturligt att vi upptäcker mycket saker när vi riktar så många ögon på verksamheten. Vi har agerat snabbt när det gäller att hitta bristerna för att komma vidare, säger Anette Böe.

Brister åtgärdade

I slutet av januari fick Nacka kommun kännedom om flera allvarliga händelser vid Seniorcenter Sjötäppan. Medarbetare hade bland annat uppträtt olämpligt mot de boende och använt kränkande språkbruk gentemot och inför boenden och därför stängdes 10 medarbetare av.

Många brister är nu åtgärdade. En ny ledning är på plats, bemanningen är förstärkt vissa tider, det systematiska kvalitetsarbetet är under utveckling, bristerna med nyckelhantering och förvaring av dokumentation är åtgärdat och flera utbildningsinsatser pågår och ytterligare är planerade.

Säkerställa boendes trygghet

Välfärd samhällsservice har framför allt fokuserat på att säkerställa att de boende ska ha en så bra vardag och omvårdnad som möjligt. Men trots det arbete som Välfärd samhällsservice har lagt ner, anser äldreenheten och äldrenämnden att det fortfarande finns brister i hur rutiner och regler följs, och utfärdar därför en varning till verksamheten.

- Det viktigaste för oss är att de boende på Sjötäppan är trygga men också mycket viktigt att gällande riktlinjer och lagar följs fullt ut. Det är mycket viktigt att dessa brister åtgärdas, säger Monica Brohede Tellström (L), ordförande i äldrenämnden.

Kommunens Välfärd samhällsservice som driver verksamheten vid Sjötäppan arbetar efter en handlingsplan för att komma till rätta med de kvarstående bristerna inom verksamheten.

- Nu är det mer fokus på att hantera de formella strukturerna och vi har förstärkt med ytterligare resurser som ska arbeta med det, säger Anette Böe.

Äldreenheten och äldrenämnden i Nacka kommun har tillsynsansvar för särskilda boenden för äldre. Följs inte regler och riktlinjer kan äldrenämnden utfärda en varning, som i förlängningen kan leda till att auktorisationen dras tillbaka.

Sidan uppdaterades: