Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Begränsad tillgång på varmvatten

Under veckan byter vi ut våra varmvattentankar vilket påverkar tillgången tillfälligt för våra boende.

Under veckan genomför vår fastighetsägare Rikshem ett arbete för att byta ut de två stora tankar som förser fastigheten med varmvatten. Arbetet medför att tillgången på varmvatten kommer att vara begränsad under framför allt torsdag och fredag. Vi anpassar verksamheten till rådande förutsättningar och hoppas på förståelse för den eventuella påverkan det kan innebära.

Hur påverkas du som bor på Sjötäppan?

Eftersom tillgången på varmvatten kommer att vara begränsad, försöker vi i den mån det är möjligt att planera så att inte alla duschar torsdag och fredag. Vi är också tacksamma om du själv kan planera och hjälpa till att hushålla med varmvattnet under dessa dagar.

Köket påverkas inte av arbetet utan bedriver sin verksamhet som vanligt.

Dagar och tider för arbetet

  • 14 maj: Vattnet stängs av helt under cirka en timme någon gång mellan 12.00 och 15.00. Verksamheten påverkas inte nämnvärt under denna timme.
  • 16-17 maj: De två tankarna byts ut mot nya och arbetet beräknas klart fredag eftermiddag. En mindre varmvattenberedare finns tillgänglig dessa dagar.

Har du några funderingar eller frågor med anledning av ovanstående är du välkommen att kontakta mig.

Katarina Centerdal, verksamhetschef seniorcenter Sjötäppan
Telefon: 08-7189037

Sidan uppdaterades: