Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stjärnmärkt

Nacka seniorcenter Sjötäppan är stolta över att vara det första äldreboendet i kommunen som blivit Stjärnmärkt. Läs mer här!

Sedan i november förra året har vi på seniorcenter Sjötäppan jobbat med vår stjärnmärkning som är en utbildningsmodell inom demensvård. Utbildningen genomförs i samarbete med Svenskt demenscentrum och sedan i juli kan vi äntligen titulera oss Stjärnmärkta!

Stjärnmärkt630X400.gif

Att vara Stjärnmärkt betyder att minst 80 % av samtlig personal (omvårdnadspersonal, kökspersonal, legitimerad sjukvårdspersonal och chefer) har genomgått en utbildning i bemötande och vård av personer med demenssjukdom.

De flesta äldre som flyttar in på Sjötäppan har någon form av demensdiagnos eller utvecklar en demenssjukdom under tiden dom bor hos oss. Detta kräver mer av oss som vårdar. Att möta kunden i dennes vardag och med personens behov i fokus är en grundpelare för att få kalla sig Stjärnmärkt.

Lärandet fortsätter även nu när vi blivit Stjärnmärkta. Personalen arbetar mer med etiska frågor och utbyter erfarenheter i större grad än tidigare, både mellan våningar och professioner, eftersom de har ett gemensamt tänk kring den nationella värdegrunden och demensomsorgen.

Genom att bli Stjärnmärkt kommer vi utveckla kunskapsnivån i demensvård och omsorg, successivt höja kompetensen på Sjötäppan och arbeta enligt de nationella riktlinjerna för demensvård. En stor del i detta arbete är även att jobba enligt ”Nollvisionen” för att minska tvång och begränsningar i vården.

I och med att vi jobbar på detta systematiska sätt med varje kund utifrån dennes behov, med hjälp av närstående och levnadsberättelsen, öppnas det möjligheter till möten och lösningar på individens problem. Det är ibland de enklaste sakerna som kan vara lösningen på de svåraste problemen, och lösningen hittar vi oftast genom att lära känna personen bakom sjukdomen och se tillbaka på individens tidigare liv. Det kan handla om minskad läkemedelsanvändning, ökad fysisk aktivitet eller tid för enskildhet med taktil massage eller lyssna på musik.

För att läsa mer om att vara Stjärnmärkt gå in på http://www.stjarnmarkt.se

Denna kunskap och erfarenhet för vi nu vidare för att stjärnmärka alla våra kommunala seniorcenter samt Larm- och nattpatrullen. Utbildning börjar redan denna månad på seniorcenter Sofiero och hos Larm- och nattpatrullen. Vi önskar dem stort lycka till med arbetet!

Sidan uppdaterades: