Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tack för året som gått

En tillbakablick från ledningen på seniorcenter Sjötäppan

Julen är över för i år, men vi myser ännu med tända ljus och eldar i våra öppna spisar. I december hann vi med mycket trevliga evenemang, bl.a. den traditionsenliga Nobellunchen i form av trerättersmiddag och tävling i den finaste dukningen. Den 18 december var det jullunch, det var roligt att det kom så många närstående som bidrog till en stämningsfull lunch tillsammans med nära och kära

Andra aktiviteter vi genomfört under året är båtutflykter, utflykter till Botaniska trädgården, sommarcafé, fixardagar, ljusfest, skördefest, pizzakväll, pub, allsång, sittgympa, bingo, dans, promenader, träning i gym, konserter och annan underhållning.

Mycket aktiviteter kretsar också kring att ta hand om våra fina höns. De har nu börjat värpa och ger oss dagligen ägg som tas tillvara på våningarna.

Goda resultat och finare inomhus miljö

Vi fick med beröm godkänt från myndigheten vid uppföljningen av granskningen på Sjötäppan. Även kundenkäten visar en rejäl ökning av kundnöjdheten och vi har haft hög beläggningsgrad, med kunder i kö. Vi ser en ökad nöjdhet kring mat och måltid, en bidragande orsak till det är att vi har genomfört måltidsgranskning och påbörjat utvecklingsarbete utifrån resultaten. Vi har även infört två varma maträtter att välja mellan till både lunch och middag samt utvecklat mellanmålen.

Renoveringsarbeten har skett i både kök och dagrum och korridorer vilket bidragit till ett finare Sjötäppan.

Kompetensutveckling

Vi har blivit stjärnmärkta, vilket innebär att all personal har utfört demenscentrums utbildning i en stjärnmärkt demensomsorg. Vi har beslutat att stjärnmärka hela affärsområdet (alla kommunala äldreboenden i Nacka)

Stjärnmärkt630X400.gif

Flera medarbetare har genomgått handledarutbildning och vi har nu 10 utbildade handledare på Sjötäppan som tagit/kommer ta emot undersköterskestudenter.

Palliativa ombuden, värdegrundsombuden och aktivitetsrådet har varit på nätverksträffar och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten inom dessa områden.

Personal och bemanning

I oktober fick Izabell som är biträdande verksamhetschef en liten son som heter Bill. Under hennes föräldraledighet så kommer Teija som tidigare arbetade som undersköterska/bemannare och administratör gå in och arbeta som samordnare och vara första kontakten med närstående, kunder och personal. Under Izabells föräldraledighet når ni Teija på telefon 718 77 59.

Teija kommer självklart att ersättas på våningen. Även två riktigt bra undersköterskor från seniorcenter Älta kommer att börja arbeta på Sjötäppan i slutet på februari och i april. En av dem kommer att börja arbeta på B2 och den andra på A-huset. Goran som arbetat på B3 har börjat arbeta natt, Anays från B3 kommer börja arbeta på A-huset, likaså Rebecca S som tidigare arbetat på gruppboendet. Caroline som arbetar på B2 kommer börja arbeta på B3. Vi har haft turen att få två duktiga vikarier som redan arbetat på Sjötäppan, Livia som kommer arbeta på B2 och Sonja som kommer arbeta på gruppboendet.

Fördelningen av personal har gjorts i samråd med personalen och utifrån verksamhetens behov.

Vi har förbättrat förutsättningarna för en god hälso- och sjukvård genom att affärsområdet har tillsatt två tjänster som ambulerande sjuksköterskor inom hela Nacka seniorcenter.

Några av de saker som är på gång:

Under våren kommer vi att starta upp ett projekt i samarbete med Nyckelviken som heter hälsoträdgården, detta innebär att vi ska ge lite nytt liv åt vår trädgård för att öka livskvaliteten.

Vi kommer att bjuda in till närståendeträff där kundenkäten redovisas, hälso- och sjukvårdspersonalen samt läkare kommer att presentera sig och berätta om hur de arbetar och våra olika ombud kommer att informera er om vad som pågår inom deras aktuella arbetsområden. Vi kommer också att berätta mer om vad stjärnmärkt demensomsorg innebär i praktiken.

Lämna gärna synpunkter och klagomål

Tack för att ni bidrar med era synpunkter och klagomål så att vi ständigt kan förbättras. Ni kan antingen lämna in dem muntligt till någon av oss i personalen, eller be om en blankett ämnad för detta.

Tack för ett fint samarbete 2019

Ledningen tillsammans med all personal vill tacka för ett fint 2019 och önska er alla ett riktigt gott nytt år!

Katarina Centerdal, verksamhetschef

Sidan uppdaterades: