Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Höjd matavgift

Matavgiften för kunder inom Nacka seniorcenter höjs till 130 kronor per dygn från den 1 november 2019. Höjningen är den första som görs på 15 år och innebär en ökad kostnad om tio kronor per dygn och kund.

Nacka seniorcenters samtliga boenden har egna kök där all mat lagas från grunden. Sedan april 2019 har kunderna möjlighet att välja mellan två olika varma mål både vid lunch och middag. Under 15 år har avgiften legat på en oförändrad nivå, samtidigt som livsmedelskostnader, löner och övriga kostnader har ökat. Nacka seniorcenter har också arbetat med kvalitetshöjning och ökat fokus mot närproducerad och klimatsmart mat, vilket medför vissa ökade kostnader. Från den 1 november höjs matavgiften till 130 kronor per dygn, vilket innebär en ökad kostnad om tio kronor per dygn och kund.

Ekonomisk grundgaranti gäller
I Nacka kommun gäller att alla som bor i särskilt boende ska ha en ekonomisk grundgaranti. Det innebär att den enskilde, efter att hyra, mat och omvårdnadsavgift är betald, ska ha fyra procent kvar av prisbasbeloppet. I annat fall subventionerar kommunen delar av kostnaden för hyra och mat. Den ökade kostnad som höjningen av matavgiften innebär för de boende beaktas vid beräkningen av grundgarantin i de enskilda fallen.

Frågor?
För frågor kring ovanstående är du välkommen att kontakta boendets verksamhetschef.

Sidan uppdaterades: