Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sofiero tilldelas en varning

Med anledning av de brister och utvecklingsområden som uppmärksammades vid den årliga granskningen av verksamheten, tilldelades Sofiero en varning av Äldrenämnden, Nacka kommun vid deras sammanträde den 25/9.

Som vi informerat om tidigare, bland annat vid det informationsmöte som hölls tisdagen 17/9, gjordes det under maj-juni en planerad kvalitetsgranskning av Nacka seniorcenter Sofiero. I samband med granskningen uppmärksammades vissa brister och utvecklingsområden. Som en följd av det tilldelades verksamheten en varning i samband med Äldrenämndens sammanträde 25/9. Varningen innebär att det som påtalats ska vara åtgärdat senast den 31 januari 2020.

Ingen av bristerna har drabbat kunderna. Det som påtalats handlar framför allt om vårt systematiska kvalitetsarbete och hur vi dokumenterar inom Hälso- och sjukvård. Vi behöver även förtydliga verksamhetens olika ledningsfunktioner och deras roller och mandat, för att stärka vårt kvalitetsarbete. Vi ser också över behovet av kompetensutveckling för den hälso- och sjukvårdspersonal som har en arbetsledande funktion.

Arbetet med åtgärdsplanen och dess samtliga aktiviteter är i full gång sedan en tid och flera av de definierade bristerna är redan åtgärdade. Vi har prioriterat de bristområden som gäller hälso- och sjukvård.

Vi ser givetvis allvarligt på att vi fått en varning och arbetar nu med att genomföra de förändringar som krävs. Särskilt olyckligt är det att vi har brustit i vår egenkontroll, vilket har medfört att brister som påtalats vid tidigare granskningar inte har åtgärdats i tillräcklig omfattning. Därmed har samma brister påtalats igen. För att undvika att det sker igen behöver vi nu säkerställa att rutiner implementeras hos personalen och att verksamhetens ledningsfunktioner förtydligas.

Har du frågor och funderingar kring ovanstående är du välkommen att kontakta mig.

Önskar du ta del av rapporten (ÄLN2015/22-734) i sin helhet vänder du dig till registrator@nacka.se

Sirpa Tampio Wallebom, verksamhetschef Nacka seniorcenter Sofiero
Telefon: 08-718 97 38

Sidan uppdaterades: