Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen

Här kommer aktuell information om hur vi inom Nacka seniorcenter arbetar för att minska smittspridningen och vad vi alla i samhället behöver tänka på och göra för att hjälpas åt i det arbetet.

Sedan den 14 december gäller Folkhälsomyndighetens skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Kort innebär det att:

 • Alla i samhället är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det gäller också vid firande av högtider.
 • Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.
 • Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Under hela pandemin har vi arbetat och använt skyddsutrustning enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och föreskrifter. Nytt sedan 14 december är att personalen använder både munskydd och visir under hela sitt arbetspass. Som ni förstår är det ganska påfrestande att jobba så, men vi gör givetvis allt vi kan för att undvika smittspridning. Annat som vi gör för att hålla smittan borta är:

 • Dagliga avstämningar med personalen att ingen har symtom.
 • Återkommande provtagning av personal genom snabbtest (antigentest) för att tidigt hitta smitta även hos personer utan symtom.
 • Extra utbildningsinsatser inom basala hygienrutiner för alla nya vikarier.
 • Sprider information till anhöriga och kunder om gällande rutiner.

Beslutet om att starkt avråda från besök har förlängts av äldrenämnden i Nacka kommun och gäller nu till och med 11 januari, men kan komma att förlängas ytterligare. Läs om beslutet här.

Vi förstår att det här är ett tråkigt beslut, men vädjar till er att hjälpa oss att hålla smittan borta genom att respektera det. Om du anser dig ha särskilda skäl för besök vill vi:

 • att du först kontaktar oss så att vi tillsammans kan planera så att ett eventuellt besök sker på ett så säkert sätt som möjligt,
 • att du tänker en gång till om det är nödvändigt att komma till boendet eller om vi kan hjälpa dig att få träffa din anhöriga digitalt eller utomhus.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med verksamheten vid frågor.

Jessica Svanholm, verksamhetschef

Sidan uppdaterades: