Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Volontär i Nacka bygger broar i samhället

Nacka kommun söker vägar för att kunna ta tillvara det ideella engagemanget och eftersträvar samarbeten med civilsamhället. Vi ska öppna för goda initiativ, både från ideella aktörer och enskilda medborgare. Vi visar vägar till engagemang!

Kontakta volontär i nacka

Susanne Bohman

Administratör

Volontär i Nacka - en samlingsplats för ideellt arbete.

År 2008 startade Nacka kommun verksamheten Volontär i Nacka på uppdrag av kommunstyrelsen.

Fokus i verksamheten ligger på samspelet med civilsamhället - att bygga relationer, hitta samarbeten, möta och bemöta människors engagemang samt förmedla volontäruppdrag.

Volontär i Nacka finns på olika mötesplatser och deltar i flera nätverk. Vi är även aktiva inom sociala medier; Twitter, Instagram och Facebook, där vi gör omvärldsbevakning, lyfter fram goda exempel samt sprider akuta behov av volontärinsatser.

Sidan uppdaterades: