Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tips och råd för organisationer som vill starta volontärverksamhet

Hur skapar vi bra förutsättningar för att kunna ta emot volontärer? Hur kan vi engagera fler frivilliga i vår organisation? Hur håller vi engagemanget vid liv? Några tips på vägen...

Behovsinventering
Gör en behovsinventering som ger svar på frågan varför ni vill starta volontärverksamhet och vad den ska leda till. Klargör syfte och mål.

Omvärldsbevakning
Samla in idéer och goda exempel från andra liknande verksamheter. Gör studiebesök, googla på internet och följ sociala media t.ex. Facebook/Volontär i Nacka.

Delaktighet
Skapa delaktighet genom att förankra er idé i personalgruppen, bland frivilliga och berörda inom din organisation. Att få alla att förstå vinsten, mervärdet, är en förutsättning för att lyckas.

Volontärpolicy
En volontärpolicy skapar samsyn och tydlighet för alla inblandade. Tänk långsiktigt, ömsesidighet och mervärde för alla berörda.

Rekrytering
Gör en plan om hur rekryteringen ska gå till, vilka frågor ni vill ha svar på, vilka krav ni har och vilket stöd ni kan erbjuda volontärer.

Kontaktperson
Utse en person som intervjuar, vägleder och följer upp volontären och som fungerar som en länk mellan berörda.

Överenskommelse
I samband med rekryteringen är det klokt och önskvärd att skriva en överenskommelse med volontären. Överenskommelsen tydliggör för berörda vad som gäller - tider, uppdrag, omfattning, kontaktpersoner, krav, försäkring m.m.

Volontäruppdrag
Ju tydligare ni beskriver uppdraget desto lättare får ni kontakt med rätt volontär, nätverk eller frivilligorganisation som ni vill samarbeta med.

Volontärer
En volontär ger av sin tid och sitt engagemang. Det är inte svårt att hitta volontärer. Utmaningen är att behålla dem. En volontär vill göra meningsfulla och givande insatser. Och det ska vara ett ömsesidigt utbyte. Alla mår bra av att få uppskattning, ett välkommande bemötande och utrymme för egna idéer och önskemål.

Samarbete och dialog
Sist men inte minst. Ta vara på varandras kunskap och styrkor. Hitta synergieffekter med hjälp av flera aktörer – föreningar, församlingar, nätverk, kulturhus, kommunen m.m.


Sidan uppdaterades: