Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Volontärer till den lokala beredskapen

Svenska Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp drabbade människor behöver. Engagera dig i vår lokala beredskap!

Svenska Röda Korset bedriver ett långsiktigt arbete för att utveckla vår roll och förmåga att agera inom ramen för svensk krisberedskap och totalförsvaret. Vi har flera uppdrag inom detta område, bland annat inom första hjälpen, krisstöd och frivilligsamordning. Vid kriser samarbetar vi med myndigheter, kommuner och andra aktörer i samhället.

Vi bygger upp en lokal beredskap i Nacka för att vid behov kunna hjälpa till med olika insatser. Det kan handla om att ge första hjälpen, krisstöd och samordning av volontärer. Vi ordnar samlingspunkter, sprider viktig information, hanterar gåvor från allmänheten och ger stöd till dem som deltar i våra insatser.

Beroende på vad som inträffat och vilka behov som uppstår kan vi behöva svara med olika typer av insatser till exempel genom att ställa om vår ordinarie verksamhet. Det kan handla om utökade öppettider i våra egna lokaler eller hjälpa till på andra mötesplatser där insatserna behövs. I dessa lokaler kan vi bistå med mat, dryck, filtar, kläder, information och medmänskligt stöd samt bistå myndigheter med registrering och administration.

Som ett exempel hjälper rödakorsets volontärer till med matinköp och uthämtning av mediciner i den pågående pandemin.

Vi vill bli flera till olika roller, ansvarsområden och funktioner.

Vi välkomnar personer med olika språkkunskaper, åldrar och kulturbakgrund.

Är du intresserad eller har frågor? Kontakta oss via mail.

Startdatum Efter överenskommelse
Tidsåtgång Varierende beroende på behovet uppdraget du engagerar dig i.
Sista anmälningsdatum Vi tar kontinuerligt emot intresseanmälningar
Plats

Du kan mestadels jobba hemifrån.
Vid kriser agerar vi där behovet finns.

Hemsida Läs mer om vår verksamhet i Nacka. Här hittar du även våra aktuella volontäruppdrag
Krav för uppdraget

Du står bakom Röda Korsets värdegrund och grundprinciper.

Övrig information

Röda Korset erbjuder utbildning som ger dig verktygen att kunna utöva ditt uppdrag.

Intresseområden

Administration
Socialt frivilligt arbete
Styrelsearbete

Är du intresserad eller vill du veta mer?
Skicka ett mail till rekrytering.nacka@redcross.se
Skriv i amnesfält: lokalberedskap
Berätta lite om dig själv och varför du vill engagera dig inom Röda Korset
Lämna dina kontaktuppgifter, så återkommer vi.Sidan uppdaterades: