Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Organisation

Korallens förskola tillhör Myrsjö rektorsområde. tillsammans med sju andra förskolor. Till samma enhet hör: Alabasterns förskola, Kummelnäs förskola och Östbacka förskola.

Avdelningar

  • Avdelningar för de yngre barnen: 1 – 2,5 år. Myran och Sjöstjärnan
  • Avdelningar för de äldre barnen: 2,5 -5år. Sjöhästen, Vargen, Ugglan och Ekorren.

Vi har ibland även en egen avdelning för 5-års grupp och ibland är det en tvärgrupp som vi har som arbetsmodell. Allt utifrån vad vi upplever är bäst för barnen.

Varför är åldersindelningen olika ibland?:

Precis som med lekmiljön, anpassas grupperna efter barnens behov och förutsättningar: för att öka barnens nyfikenhet och ge dem nya utmaningar utan att det blir för svårt. Vi utgår ofta från en struktur för att sedan kunna arbeta i olika tvärgrupper utifrån barnens intresse, behov och lärandenivå. Allt för att just ditt barn ska få vad hen behöver.

Sidan uppdaterades: