Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

VERKSAMHETEN

Våra öppettider är 6:30-17:30.

Frukost serveras till de barn som lämnas före klockan 7:15 inne på avdelningen Regndroppen.

Från klockan 7:30 tar vi emot barnen ute på gården.

11.00 serveras lunchen och efter lunchen har varje avdelning vila på olika sätt beroende på ålder.

Vår utbildning planeras och utförs i enlighet med skollagen och förskolans läroplan, lpfö 18 och barnkonventionen. På förskolan finns utbildade pedagoger i form av förskollärare och barnskötare.

14:00 äter vi mellanmål

NORMER OCH VÄRDEN

Värdegrundsarbetet är något som läroplanen lägger stor vikt vid, därav är det ständigt närvarande i utbildningen/undervisningen på olika sätt. Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis och hur man kan hjälpa varandra, och vi stöttar barnen i konflikthantering. Vi ser till individen och deras utveckling.

Vi arbetar med att barnen ska utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. Vi stöttar barnen i att utveckla sin identitet och även rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt.

Känselbilder som används i olika situationer som tex samling.

Rocka sockor för allas lika värde.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Språket är en naturlig del av vår utbildning med barnen, vi samtalar med de i leken, i rutinsituationer och planerade aktiviteter. Målen kring språket berör vi när vi läser med barnen, använder oss av bilder, sjunger, lyssnar på musik, använder oss av digitala verktyg, samtalar och leker.

Bornholmsmodellen, språklek.

Vad kan vi hitta på bokstaven M, S osv.

MATEMATIK

Vi lär barnen olika begrepp, känna igen former, nämna saker vid rätt namn och se antal och tillsammans med barnen för vi en dialog om vad vi kan se runt omkring oss. Vilken färg har bilarna? Vilka former är gömda i rummet? Hur många tallrikar/glas behöver vi duka fram till lunchen? När vi går till skogen kan vi söka efter kottar i olika storlekar eller pinnar av olika längd.

Uppdragskort med matematik.

Staplar diagram, räknar och jämför.

Mattelek med former.

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Vi vistas regelbundet i skog och mark, lär oss om naturens kretslopp genom årstider och djuren vi möter. Vi har olika experiment och testar olika tekniker samt konstruerar olika t ex byggen i olika material.

Plantering av tomatskiva för att se processen.

Undersöker en kvist med förstoringsägget.

Bygg och konstruktion med klossar i olika material.

SKAPANDE

På förskolan arbetar vi med olika estetiska uttrycksformer som bild, form, rörelse, sång, musik och dans. Vårt mål är inte att fokusera på det färdiga resultatet utan på processen.

Skapar skelett av tops.

Vi skapar och undersöker med färger.

Klipper och skapar en rörlig larv med hjälp av jungfruben.

Följer instruktion för att utveckla sitt skapande.

Klipper och viker korgar.

LEK

För barn är det lek i sig som är viktig, därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, exprimentera och uppleva.

Leken har en central plats i vår utbildning.

Här lagas det alla möjliga delikatesser.

En stol och några filtar kan bli en spännande grotta.

HÅLLBAR UTVECKLING SAMT HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen i förskolan.

Vi värnar om miljön och barnen är delaktiga i återvinningen av olika material.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vi går iväg på promenader, oftast till skogen och även parker, vi rör oss till musik och använder oss av Friskis och Svettis ”minirörisprogram”.

Vi går till miljöstationen.

Här skapas det presenter av naturmaterial.

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Barns delaktighet och inflytande lägger vi stor vikt vid, vi värdesätter barnens tankar och önskemål på planerandet av utblildningen.

Vi utbildar barnen i att de har rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Redan när barnen börjar på förskolan får de urtifrån sina förutsättningar lära sig att ta ansvar för miljön och sitt handlande.

Miljön på förskolan är ständigt föränderlig och vi utformar den efter barnens intressen och behov.

IKT

Vi arbetar med att få in det digitala genom olika digitala verktyg och aktiviteter som förstoringsägget, Ipads, programmering på Ipads och i lek.

Vi underöker huden med förstoringsägget.

Fingeravtryck.

Paljetter på en tröja ser ut som fiskfjäll.

FÖRSKOLA OCH HEM

Vi värnar om en god dialog med våra familjer. Utöver den dagliga kontakten så har vi även föräldramöte en gång per år och utvecklingssamtal en gång per år.

Vi har samverkansmöten en gång per termin där föräldrarepresentanter från varje avdelning träffar pedagoger och ledning från förskolan.

Vi har systemet InfoMentor där vi lägger ut hembrev samt information om aktiviteter som de olika avdelningarna samt förskolan har. Via InfoMentor lägger ni även in era barns vistelsetider.

Förskolan har även ett instagramkonto där du som vårdnadshavare har möjlighet att följa verksamheten.

Sidan uppdaterades: