Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolval 2021

Välkommen till Älta skola
imageolsa.png LÄS MER OM FÖRSKOLEKLASS PÅ ÄLTA SKOLA
LÄS MER OM SKOLVALET 2021

Älta skola

I Älta skola med förskolor drar all verksamhet åt samma håll och alla arbetar mot gemensamma mål.

Värden som demokrati, respekt och ansvar är ledord för alla.

Älta skola med förskolor är nytänkande, vi fokuserar på möjligheter och blickar framåt i en föränderlig värd.

Att arbeta i Älta skola med förskolor är att gemensamt skapa en framgångsrik verksamhet med arbetsglädje och lärande. Vår tanke att alla är ”kunskapare” genomsyrar verksamheten.

På Älta skola med förskolor ser vi möjligheter i stället för hinder. Arbetet är meningsfullt och inspirerande där var och en tar tillvara sina egna och andras kompetenser i ett lärande och tillåtande klimat, vi vågar göra och vågar dela. Kommunikationen präglas av öppenhet, delaktighet och eget ansvar.

I Älta skola och förskolor har vi ett professionellt förhållningssätt där helhetsperspektivet och gemensamma mål kan balanseras med individuella behov hos barnen och eleverna.

Varje dag i förskolan och skolan är rolig, trygg, spännande och full av utmaningar. Som person är jag unik och en tillgång i gruppen som jag tillhör. Genom utmaningar och med ett reflekterande arbetssätt stimuleras nyfikenheten och lusten att lära.

Arbetssätt och pedagogiska metoder är verktyg för att nå fram till varje barns unika sätt att lära.

”Jag vill, jag kan, jag duger”

Sidan uppdaterades: