Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Verksamheten

Verksamheten

Våra öppettider är 6:30-17:30

Frukost serveras till de barn som lämnas före klockan 7:15 inne på avdelning Nyckelpigan.

Från klockan 7:30 tar vi emot barnen ute på gården.

11.15 serveras lunchen och efter lunchen har varje avdelning vila. Vilan varierar utifrån barnens ålder och behov.

14:00 äter vi mellanmål

Efter mellanmålet går vi oftast ut och stänger ute.

Vår utbildning planeras och utförs i enlighet med skollagen, förskolans läroplan, lpfö 18 och barnkonventionen. På förskolan finns utbildade pedagoger i form av förskollärare och barnskötare.

normer och värden

Normer och värden

Värdegrundsarbetet är något som läroplanen lägger stor vikt vid, därav är det ständigt närvarande i utbildningen/undervisningen på olika sätt. Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis och hur man kan hjälpa varandra, och vi stöttar barnen i konflikthantering. Vi ser till individen och deras utveckling.

Vi arbetar med att barnen ska utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. Vi stöttar barnen i att utveckla sin identitet och även rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. En trygg omsorg är en förutsättning för att barnen ska kunna lära och utvecklas

Språk och kommunikation

Språket är en naturlig del av vår utbildning med barnen, vi samtalar med de i leken, i rutinsituationer och planerade aktiviteter. Målen kring språket berör vi när vi läser med barnen, använder oss av bilder, sjunger, lyssnar på musik, använder oss av digitala verktyg, samtalar och leker.

Vi reflekterar alltid tillsammans med barnen över det vi har gjort och tänker medvetet på att ställa öppna frågor så att det inte bara finns ett svar.

Vi använder oss av Före bornholmsmodellen, ett välkänt och beprövat material som stimulerar barnens språkliga medvetenhet. Språksamlingarna består av ramsor, sånger och språklekar.

”Ett barn som blir läst för kan 50000 ord vid 17 års ålder, medan ett barn som inte blir läst för bara kan 15000 ord”.

Matematik

Vi lär barnen olika begrepp, känna igen former, nämna saker vid rätt namn och se antal.

Tillsammans med barnen för vi en dialog om vad vi kan se runt omkring oss. Vilken färg har bilarna? Vilka former är gömda i rummet? Hur många tallrikar/glas behöver vi duka fram till lunchen? När vi går till skogen kan vi söka efter kottar i olika storlekar eller pinnar av olika längd.

Vi arbetar med uppdragskort som berör matematiska begrepp på olika sätt.

Naturvetenskap och teknik

Vi vistas regelbundet i skog och mark, lär oss om naturens kretslopp genom årstider och djuren vi möter. Vi har olika experiment och testar olika tekniker samt konstruerar olika byggen i olika material.

Skapande

På förskolan arbetar vi med olika estetiska uttrycksformer som bild, form, rörelse, sång, musik och dans. Vårt mål är inte att fokusera på det färdiga resultatet utan på processen.

Lek

För barn är det lek i sig som är viktigt, därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Leken har en central plats i vår utbildningen.

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen i förskolan.

Vi värnar om miljön och barnen är delaktiga i återvinningen av olika material.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vi går iväg på promenader, oftast till skogen och även parker, vi bygger tillsammans med barnen upp hinderbanor, vi rör oss till musik och använder oss av Friskis och Svettis ”minirörisprogram”.

Barns delaktighet och inflytande

Barns delaktighet och inflytande lägger vi stor vikt vid, vi värdesätter barnens tankar och önskemål på planerandet av utbildningen.

Vi utbildar barnen i att de har rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Redan när barnen börjar på förskolan får de utifrån sina förutsättningar lära sig att ta ansvar för miljön och sitt handlande.

Miljön på förskolan är ständigt föränderlig och vi utformar den efter barnens intressen och behov.

IKT

Vi arbetar med att få in det digitala genom olika digitala verktyg och aktiviteter som förstoringsägget, Ipads, programmering på Ipads och i lek.

Förskola och hem

Vi värnar om en god dialog med våra familjer. Utöver den dagliga kontakten så har vi även föräldramöte en gång per år och utvecklingssamtal en gång per år.

Vi har samverkansmöten en gång per termin där föräldrarepresentanter från varje avdelning träffar pedagoger och ledning från förskolan.

Via infomentor får ni information från avdelningarna och ledningen, vi lägger ut veckobrev samt information om aktiviteter som förskolan har. På Infomentor lägger ni även in era barns vistelsetider på förskolan.

Förskolan har ett instagramkonto där du som vårdnadshavare har möjlighet att följa verksamhet.

Sidan uppdaterades: