Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Förskoleklasser

Förskoleklass - 0703-32 71 67

Älta skolas förskoleklasser präglas av gemenskap och trygghet. Vi har en pedagogisk verksamhet som bygger vidare på förskolans arbetssätt där leken och det praktiska lärandet blir en bro till skolans år 1.

Läroplanens första två delar – Skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer – gäller för förskoleklassen och fritidshemmet.

Vi startar läsåret med kompisveckor, för att jobba ihop klasserna genom bl.a. gruppstärkande övningar. Utifrån detta diskuterar vi tillsammans med barnen fram regler och förhållningsätt som skrivs in i en Kompisplanet.

Vi arbetar mycket med normer och värden där vi samtalar och använder oss av rollspel för att stärka barnens förståelse för olikheter och allas lika värde. Det kamratstärkande arbetet präglar verksamheten under hela läsåret.

Älta har en underbar natur med skog, sjöar, inspirerande lekparker och idrottsplatser där vi ger våra elever möjligheter att prova på olika upplevelser och utmaningar. I förskoleklass får den fria leken ta stor plats och här utvecklas kreativitet, social kompetens, motorik mm. Även språket, livserfarenheten och det sociala samspelet utvecklas.

Vi arbetar medvetet med språkutveckling utifrån Bornholmsmodellen som innebär att vi genom lekar ökar barnens fonologiska medvetenhet. I matematik arbetar vi förberedande och lekfullt med material utifrån barnens intressen och kunskaper.

Som en del av lärandet har vi rytmik med rytmiklärare en gång i veckan där barnen tränar tid, takt och rytm genom dans och olika musikaliska lekar. Skapande och utforskande är andra viktiga delar i vår verksamhet där elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara.

Vi önskar en öppen dialog med föräldrar om barnets utveckling genom ett ömsesidigt givande och tagande. Eleverna erbjuds att välja mellan en blandning av planerade aktiviteter för att på bästa sätt tillgodose individens och gruppens behov.

För mer information kontakta Älta skolas rektor Lena Schlyter lena.schlyter@nacka.se Telefon: 08-718 88 37.

Sidan uppdaterades: