Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Spec Teamet

Älta Skolas spec team arbetar med både förebyggande och direkta insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Arbetet bottnar i en optimistisk grundsyn och en strävan efter att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt. Vi vill möta varje elev där han eller hon befinner sig i sin utveckling och ge dem färdigheter och redskap så att de uppnår läroplanens kunskapsmål.

I teamet ingår: Agneta Alarik, specialpedagog, Christina Johansson speciallärare, Jenny Frölin, speciallärare och dyslexipedagog, Catharina Kirchhoff lärare i svenska som andra språk och Anna Samaras lärare.

Våra huvuduppgifter:

För att veta var varje elev befinner sig i sin utveckling och för att upptäcka elever med svårigheter genomför vi regelbundna screeningar från förskoleklass till år 6.

För elever med svårigheter tränar vi färdigheter, anpassar arbete och material och lär dem att använda kompensatoriska hjälpmedel.

Vi gör observationer och handleder pedagoger.

Agneta Alarik, Jenny Frölin ingår i skolans elevhälsoteam.

Vår huvudlinje är att arbeta evidensbaserat och vi håller oss uppdaterade på den senaste forskningen kring barn i behov av särskilt stöd.

Tillsammans med pedagog och vårdnadshavare upprättar vi åtgärdsprogram för de elever som riskerar att inte klara till kunskapskraven.

Utdrag ur skollagen:

” Skolan ska ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Stödet ska ge eleverna möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det gäller både de nationella målen och de mål som den enskilda skolan har ställt upp” (Skollagen 2010:800, kap 3, § 3).'

Sidan uppdaterades: