Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Våra profiler

Idrott och hälsa

SYFTET

”Kursplanen i idrott och hälsa vill skriva fram ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och lär sig genom sina erfarenheter. Ämnet ska erbjuda en bredd av aktiviteter som alla elever ska få möjlighet att prova på. Ämnets kunskapsuppdrag betonas. Med det menas att skolan inte i första hand ska försöka få eleverna att bli mer fysiskt aktiva, utan framför allt ge dem kunskaper om hur man bäst utvecklar sin kroppsliga förmåga. Det är en avgörande skillnad mellan att aktivera barn och unga i olika fysiska aktiviteter och att utbilda barn och unga i, om och genom fysisk aktivitet. Även om görandet är ämnets kärna ska undervisningen ge plats för reflektion. Eleverna ska då få reflektera över sin fysiska aktivitet och sätta den i relation till fakta, individuella förutsättningar och den omgivande miljön”

Idrott och Hälsa på Älta skola arbetar med att eleverna skall få uppleva idrott och hälsa på olika sätt i skiftande miljöer. Vår stora målsättning är att eleverna skall uppleva ämnet som positivt. Genom projektförmiddagar för eleverna i årskurs 4-6 skapas det goda möjligheter för oss att åka iväg och prova på olika aktiviteter. Tack vare de långa passen har vi också möjlighet att i lugn och ro arbeta med samtal och reflektioner kring effekter av träning och designa egna träningsprogram. De yngre eleverna arbetar med olika motoriska färdigheter genom temabanor och lekar i idrottshallen och utomhus. Vår skolidrottsförening, där elever i åk 4-6 ingår, arbetar med att utveckla idrotten på skolan och står som arrangörer vid olika skolgemensamma aktiviteter. För de elever som behöver mer motorisk träning har vi KULgympa där vi arbetar med att utveckla de motoriska grundformerna.

Tomas Westerlind

aniel Ericsson

MUSIK

På Älta skola arbetas det mycket med musik. Under sina år i Älta skola får alla elever någon form av musik från redan från förskoleklass och upp till år 6.

I förskoleklass och år 1 är det främst rytmik, dans och musiklekar. Under hela år 1 och 2 fokuseras det även mycket på sång.

I år 3 lär vi oss spela blockflöjt och i år 4 Ukulele samt sjunger och dansar.

I år 5 och 6 ligger fokus på ensemble spel och att utveckla färdigheter i att spela gitarr och keyboard samt att hålla i gång sin sångröst.

I år 2 samt år 4 arbetar eleverna ca 10-12 veckor med ett fördjupningsarbete i form av ett musikprojekt utöver den ordinarie musiken. Här får eleverna möjlighet att använda sina kunskaper på både praktiskt och teoretiskt sätt. Samt att träna sig att framträda inför en grupp och samarbeta. Projektet avslutas med en bejublad föreställning som visas upp för föräldrar, spårkamrater och faddrar.

Eleverna uppträder också varje läsår på någon av våra storsamlingar. Där får eleverna möjlighet att skapa musik och arbeta tillsammans med skolans husband som består av musicerande lärare.

I Älta skola finns kören Solstrålarna som är en fritidsaktivitet för elever från år 1 – 4. Solstrålarna uppträder alltid på FN dagen samt någon större konsert under våren. De deltar också på skolavslutning och fritidshemmets dag.

Vi som arbetar med musiken är:

Dick Nordell åk 3 – 6 samt kören ”Solstrålarna”

Lee Wiss med förskoleklasser - åk 2 samt kören ”Solstrålarna”

Sidan uppdaterades: