Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skolledning

Skolledningens Vision

I Älta skola med förskolor drar alla verksamheter åt samma håll och arbetar mot gemensamma mål.

Värden som demokrati, respekt och ansvar är gemensamma för alla och levande i organisationen.

Älta skola med förskolor är en förebild för andra i att se möjligheter och att vara nytänkande i en föränderlig värld. Att arbeta i Älta skola med förskolor är att gemensamt skapa ett framgångsrikt arbetslag där arbetsglädje, lärande och alla är ”kunskapare” genomsyrar verksamheten.

Medarbetarvision

På Älta skola med förskolor ser vi möjligheter i stället för hinder. Arbetet är meningsfullt och inspirerande där var och en tar tillvara sina egna och andras kompetenser i ett lärande och tillåtande klimat att (lära och dela). Kommunikationen präglas av öppenhet, delaktighet och eget ansvar.

Som medarbetare har man ett professionellt förhållningssätt där helhetsperspektivet och gemensamma mål kan balanseras med individuella behov hos barnen/eleverna.

Barn-/elevvision

Varje dag i förskolan/skolan är rolig, trygg, spännande och full av utmaningar. Och man känner att man är i ett lärande. Som person är jag unik och en tillgång i gruppen som jag tillhör.

Genom utmaningar och med ett reflekterande arbetssätt stimuleras nyfikenheten och lusten att lära.

Arbetssätt och pedagogiska metoder är verktyg för att nå fram till varje barns unika sätt att lära.

Det pedagogiska innehållet är likvärdigt i alla arbetslagen och kan motiveras utifrån våra styrdokument. Det pedagogiska arbetet präglas av att alla kan/har en vilja att lära.

Skolans ledstjärna

Ledstjärnan som vi vill stimulera alla som verkar i skolan ska följa är ”Jag vill, jag kan, jag duger”

Lena Schlyter, Biträdande rektor, lena.schlyter@nacka.se
Thomas Björkvik, Biträdande rektor, thomas.bjorkvik@nacka.se
Ann Åsberg, Biträdande rektor, ann.asberg@nacka.se

Sidan uppdaterades: