Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra kompetenser

Här kan du läsa mer om den kompetens som finns inom pedagog- och logopedgruppen.

Pedagoger med specialpedagogisk spetskompetens

Specialpedagoger utbildade inom tal-, språk- och kommunikationsområdet, vissa även med kompetens inom områdena läs- och skrivutveckling, NPF samt beteendeproblematik.

Hörselpedagog med kompetens inom ljudmiljö/hörsel/dövhet
Hälso- och motorikpedagog med specialinriktning inom området hälsa, motorik och anpassad fysisk aktivitet.

Språk-, läs- och skrivutvecklare med specialkompetens inom områdena läs- och skrivutveckling, -undervisning/-inlärning och med inriktning på förebyggande och tidiga pedagogiska insatser som berör språkutveckling och språkstimulans.

Logopeder

Logopederna är legitimerade med specialinriktning på barns och ungdomars tal-, språk och kommunikationsutveckling samt läs- och skrivinlärning.

Logopederna utreder och har rätt att ställa medicinsk diagnos inom tal-, språk- och kommunikationsområdet samt inom området inlärningsfärdigheter.

Logopederna är utbildade i tecken som stöd.

Sidan uppdaterades: