Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För att skapa trygghet för våra elever läggs en dag i slutet av vårterminen för att alla elever ska få träffa sin nya klass och bekanta sig med sina nya lärare, mentorer och klassföreståndare.
Dessutom ägnas de första dagarna på höstterminen åt att eleverna ska lära känna varandra och känna sig trygga i skolan.

Varje vinter bjuds elever i årskurs 6 och årskurs 9 till skidresa i skolans regi. Årskurs 6 åker till Kungsberget och årkurs 9 till Romme.

Våra duktiga musiklärare arrangerar tillsammans med eleverna traditionerna kring lucia, jul- och sommaravslutning.

Elever i årskurs 6 och årskurs 9 håller i grupper och aktivitet för de yngre eleverna under friluftsdagar för att öva sitt ledarskap.

En gång per termin anordnar musikskolan allsång för årskurs F-6.

En gång per läsår springer alla elever skoljoggen, då det också bjuds på festis och frukt efteråt.

Sidan uppdaterades: