Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

Björknässkolans målsättning med förskoleklassen är att:

  • Varje barn ska känna sig välkommen till förskoleklassen och känna glädje, trygghet och tillfredställelse med verksamheten.
  • Barnet ska ges stort utrymme för lek, vilket är en förutsättning för dess lärande och utveckling.
  • Stärka barnets utveckling och självförtroende genom att utgå från dess tidigare kunskaper och erfarenheter.
  • Stimulera nyfikenheten och lusten att lära.
  • Barnet ska få en god inskolning i skolans miljö och arbetssätt.
  • Ha ett gott samarbete med er föräldrar.

För att uppnå dessa mål arbetar vi så här:

I förskoleklassen ges stort utrymme för lek, vilket är en förutsättning för elevernas lärande och utveckling. I leken ger vi barnen tillfälle att träna sin sociala kompetens, sin kreativitet, sin problemlösnings förmåga och sitt logiska tänkande.

De stora byggstenarna för verksamheten utöver leken är: skapande, musik, högläsning, svenska, matematik och värdegrundsarbete.

Alla elever i förskoleklass har idrott, under ledning av utbildad idrottslärare.

I förskoleklasserna arbetar förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Vi håller till i samma lokaler, både på skoltid och fritidstid.

Sidan uppdaterades: