Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Om oss

Centrumskolan tillhör Björknässkolans enhet och är placerad i Ektorp Centrum. Skolan erbjuder stöd till elever i årskurs (6)7-9 som av olika skäl inte kan få sina behov tillgodosedda i sin ordinarie skola.

Centrumskolan tillhör Björknässkolans enhet och Södra Boos rektorsområde och riktar sig till elever i årskurs 7-9 i behov av särskilt stöd. Vi har våra lokaler i ett kontorshus i Ektorps centrum. Centrumskolan är en skola med plats för 24 elever och har hög personaltäthet. Det mindre sammanhanget ger större förutsättningar att skapa en miljö som främjar lärandet. Elevens bästa är i fokus för vårt arbete och vi försöker möta varje elevs individuella behov så långt det är möjligt. Tillsammans med elev, vårdnadshavare och personal på skolan vill vi utforma de bästa förutsättningarna för att varje elev ska kunna nå kunskapsmålen. I vårt arbete följer vi grundskolans läroplan och tillämpar lågaffektivt bemötande. Personal på skolan har en god specialpedagogisk kompetens och vi har ett tätt samarbete med Björknässkolans elevhälsoteam.Målgrupp
Skälet till varför man väljer att söka sig till Centrumskolan kan variera men gemensamt för alla elever vid Centrumskolan är att de behöver utökat stöd för att uppnå skolans mål.

Sidan uppdaterades: