Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om oss

Utvärdering och kvalitetsarbete

Utöver den löpande utvärderingen av elevernas kunskaper och utveckling som varje lärare gör i samband med skriftliga omdömen, individuell utvecklingsplan och betyg utvärderar vi vår verksamhet samt elevernas utveckling och lärande med hjälp av bland annat följande verktyg:

Kundundersökningen

Varje år svarar elever och föräldrar på frågor om skolan. Resultatet finns att ta del av på Nacka kommuns hemsida.

Betyg och meritvärde

Meritvärdet, det vill säga medelvärdet för betyg för åk 9, är en viktig del i bedömningen av våra resultat. 2020 hade Ekliden ett meritvärde på 276. Vårterminen 2020 hade 96% av eleverna på Ekliden behörighet till nationella program på gymnasiet. 91% av skolans lärarna är legitimerade och behöriga.

Nationella prov

Diskrepansen mellan betyg och nationella prov på Ekliden är mindre än i riket och övriga Nacka, trots de goda meritvärdena. Vill ni ta del av den statistiken besöker ni Skolverkets databas SIRIS.

Sidan uppdaterades: