Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Organisation

Mindre undervisningsgrupp

Klass 7-9 P är en klass för elever inom autismspektrum som följer grundskolans läroplan. Klassen är åldersblandad. Vi anpassar undervisningen utifrån elevens behov och förutsättningar. Vi har ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare.

Frågor om mindre undervisningsgrupp på Eklidens skola besvaras av bitr. rektor Maria Kiesel och/eller undervisande lärare Katarina Löf Hagström.

Eklidens mindre undervisningsgrupp bildas av elever som kommer in på Ekliden utifrån närhetsprincipen.

Bitr rektor: Maria Kiesel
Undervisande lärare i klassen: katarina.lof-hagstrom@nacka.se
Skolans expedition: 08-718 97 50 

Sidan uppdaterades: