Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Elevinflytande

"Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet." LGR11

Om elevinflytande i läroplanen

Eklidens skola har som ständig målsättning att stärka elevernas inflytande. Det formella inflytandet är organiserat utifrån klassen och arbetslaget. Eleverna har klassråd och arbetslagsråd som arbetar med frågor som rör skolvardagen. Där tar eleverna exempelvis upp frågor kring den fysiska miljön, schemafrågor och frågor kring undervisningen.

Förutom det formella inflytandet har eleverna alltid möjlighet att påverka undervisningen. Vi anser att det är främst i klassrummet och i samband med undervisningen som eleverna verkligen upplever om de har inflytande. Det är där de får svar på frågor såsom: Lyssnar lärarna på mig, kan jag påverka planeringen och undervisningen, är mina åsikter viktiga?

Sidan uppdaterades: