Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vår profil

Vi har profilen språk och kommunikation - med fokus på engelska och retorik. Våra elever ska bli trygga i att tala inför andra. Vi vill att de ska framföra sin åsikter på ett sådant övertygande sätt att man inte kan låta bli att lyssna!

VI ger våra elever förutsättningar för att utveckla sin förmåga att fomulera sig, lyssna och kommunicera både i tal och skrift. De ska även bli säkra på att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Engelska
Vi har utökad studietid i engelska redan från förskoleklass. Vi anordnar en "British School day" en gång under höstterminen, då pratar vi mycket engelska, klär oss i skoluniform, äter typisk engelsk mat och lär oss om Storbritannien. På vårterminen har vi en "English speaking day" med tema Retorik. Under "English speaking day" försöker vi prata engelska i alla ämnen under hela skoldagen.

Retorik
Vi arbetar med retorikövningar från förskoleklass och uppåt. Övningarna tränar eleverna i hur de kan använda sin röst, sitt kroppsspråk olika retoriska grepp när de talar inför andra. De får regelbundet och ofta tala inför mindre grupper eller helklass. Varje vårtermin så har vi en retorikvecka då eleverna har minst fem retoriklektioner. Retorikveckan har alltid ett tema. Vi har haft följande teman: oförberedda tal, förberedda tal, hyllningstal, improvisation och argumentation.

Sidan uppdaterades: