Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Elevhälsa

Elevhälsoteamet

På enheten finns ett elevhälsoteam (EHT). Teamet utgörs av rektor, biträdande rektor, skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, skolans speciallärare och specialpedagoger. De sammanträder varje vecka.

Elevhälsoplan Ektorp18.pdf

Skolsköterska

Laura Vera Ferchichi, tel: 08-718 89 27

Skolhälsovårdens uppgift:

 • Arbetar med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningarna görs för att identifiera oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar och andra problem
 • svarar för medicinska bedömningar och vid behov remitterar till berörda instanser
 • svarar för medicinska kontroller i samband med pedagogiska och psykologiska utredningar
 • möte med föräldrar inför remittering till berörda instanser, t ex BAS-team, Nu-team och ansökan till särskola
 • samordnande funktion i samband med remittering till ovanstående instanser
 • medverkar i EHT och i vissa fall EHS-möten.

Skolpsykolog

Karin Johansson, tel: 0704-31 86 98

Psykologens uppgift:

 • utföra psykologiska utredningar
 • stödsamtal med elever och föräldrar
 • handleda elevassistenter och annan skolpersonal i elevärenden
 • vara skolans samarbetskontakt, t ex BUP, Socialtjänsten och BAS-team
 • medverkar i skolan krisgrupp
 • medverkar i EHT och i vissa fall EHS-möten.
 • i samråd med elev, förälder och klasslärare upprätta åtgärdsprogram
 • delta i arbetet med placering av elev i annan skolform

Skolkurator

Maria Malmgren, tel: 08-718 78 82 eller 0704-31 66 06

Skolkuratorns uppgift: Skolkuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen.

Länkar för mer information:

Sidan uppdaterades: