Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunikativ lärmiljö

Alla barn utvecklas under samspel och i kommunikation med andra. För barn med flerfunktionsnedsättning utan talat språk blir omgivningen extra viktig för att ge barnet förutsättning för att lära sig kommunicera med alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. På Björknäs grundsärskola har vi stor kunskap om, och erfarenhet av elever som använder AKK. Genom samspel, upplevelsebaserat lärande och vardagsrutiner bygger vi tillsammans upp elevens erfarenhet och användning av AKK så som bildstöd, konkreta föremål, digitala kommunikationsverktyg, talapparater och tecken.

Hos oss får eleven

  • Tillgänglig och individuellt anpassad undervisning utifrån grundsärskolans läroplan.
  • Individuellt anpassade motorikövningar såsom vattenträning i varm bassäng med metoden Halliwick, individuellt anpassade motorikprogram som görs enskilt eller i grupp samt kroppsuppfattningslektioner genom metoden Relation Play. Flera av våra elever får även taktil stimulering av utbildad personal.
  • Sinnesupplevelser i dagliga aktiviteter på skolan men även på upplevelsecenter Korallen
  • Lustfyllt lärande med digitala verktyg där vi även tränar in alternativa styrsätt för kommunikation och självständighet.
  • Samspel och kommunikation under alla dagens aktiviteter. En tillgänglig lärmiljö där kommunikationen anpassas så att alla elever kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.

Sidan uppdaterades: