Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Arbetssätt och verksamhet

Kommunikativ lärmiljö

Alla barn utvecklas under samspel och i kommunikation med andra. För elever med flerfunktionsnedsättning utan talat språk blir omgivningen extra viktig för att ge barnet förutsättning för att lära sig kommunicera med alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. På Björknäs gymnasiesärskola har vi stor kunskap om, och erfarenhet av elever som använder AKK. Genom samspel, upplevelsebaserat lärande och vardagsrutiner bygger vi tillsammans upp elevens erfarenhet och användning av AKK så som bildstöd, konkreta föremål, digitala kommunikationsverktyg, talapparater och tecken.

Hos oss får eleven

  • Tillgänglig och individuellt anpassad undervisning utifrån gymnasiesärskolans läroplan.
  • Individuellt anpassade motorikövningar såsom vattenträning i varm bassäng med metoden Halliwick.
  • Individuellt anpassade motorikprogram som görs enskilt eller i grupp samt kroppsuppfattningslektioner genom metoden Relation Play.
  • Vi erbjuder taktil stimulering av utbildad personal.
  • Sinnesupplevelser i dagliga aktiviteter på skolan men även på upplevelsecenter Lagunen.
  • Lärande med digitala verktyg där vi även tränar in alternativa styrsätt för kommunikation.
  • Årliga aktiviteter, studiebesök och utflykter där vi tar med oss upplevelser och erfarenheter från omvärlden in i skolan.
  • En stimulerande lärmiljö utifrån kommunikation, skapande och samspel.

Sidan uppdaterades: