Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolsköterskans tider på Igelboda:

Måndagar: 08:00-15:30

Tisdagar: 08:00-15:30

Fredagar: fredagar är skolsköterskan antingen på Neglinge skola eller på Igelboda skola

Elevhälsan arbetar främjande och förebyggande och följer barnets hälsoutveckling. Varje elev erbjuds regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser vid behov. Föräldrar och elever kan på eget initiativ söka skolhälsovården.

Elevhälsan medicinska del samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom med skolans elevvårdspersonal. Skolläkaren har det medicinska ansvaret inom elevhälsans medicinska del och arbetar på skolan 1-2 gånger i månaden. Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan.

Eleverna är välkomna till skolsköterskan för enklare sjukvård, rådgivning och samtal utifrån när mottagningen är öppen. Om en elev skadar sig eller insjuknar under skoltid så är de naturligtvis välkomna. Personalen på skolan rådgör med skolsköterskan om det uppstår hälsoproblem under skoldagen.

Vi är tacksamma om ni meddelar oss om ert barn skulle drabbas av någon sjukdom eller olyckshändelse som är viktig för skolan att känna till. (Använd då tillsvidare numret till vår expedition 08-7188250)

Skolsköterska
Elin Salgueiro Löfberg
elin.salgueirolofberg@nacka.se
08-718 96 54

Skolkurator
Görel Åkesdotter Baard
gorel.akesdotterbaard@nacka.se

Skolpsykolog
Philip Ingemarsson
philip.ingemarsson@nacka.se

Skolläkare
Benjamin Linnér
benjamin.linner@nacka.se

Sidan uppdaterades: