Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Språkutveckling

Igelbodas språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språkutveckling

Barns språkutveckling är mycket viktig från de att de föds. Språk innehåller delar som det talade språket, läsning och läsförståelse, skrivande och att lyssna och förstå.Språkutveckling1.jpg

Vi vet idag att tidig språkstimulans på förskolan, hemma och i skolan är avgörande för hur rikt barnets språk blir och hur väl de utvecklar sitt svenska språk senare i livet.

Vi utgår ifrån det vardagsspråk barnet har men ska utveckla ett rikt skolspråk. I skolan arbetar vi med att förtydliga till exempel instruktioner, inte förenkla dem. Det är ett sätt av många att utveckla barns språkliga förståelse och öka deras ordförråd.

Kunskapsutveckling bygger på språklig förmåga

Att besitta ett väl utvecklat språk är en av de viktigaste grunderna för att erövra ny kunskap och kunna fortsätta vidare studier.

Vi har därför samarbetat med Caroline Bötrius som är expert på barns språk- och kunskapsutveckling. Hon har bland annat arbetat tillsammans med Skolverket i framtagandet av olika publikationer, arbetat på Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och är idag utvecklare inom förskola och skola i Norrköpings kommun.

Tillsammans med Caroline har vi vidareutvecklat vår förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i all undervisning såväl i skolan som på fritidshemmet. Språkutveckling sker hela tiden och överallt.

Ett av många exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att arbeta genrepedagogsikt med elevers skrivutveckling. De utvecklar sin förmåga att skriva olika typer (genrer) av texter utifrån en given struktur.

Språkutveckling1.jpeg

Sidan uppdaterades: