Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Barn och elevhälsan

Barn-och elevhälsan

Elevhälsa angår alla på skolan och handlar om att sträva efter en optimal lärmiljö och stöd vid behov så att eleverna mår bra och kan tillgodogöra sig undervisningen. Elevhälsoteamet på Järla Skola består av biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare samt personal från kommunens centrala Barn- & elevhälsa; skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog som finns på plats på skolan. Våra unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper. Elevhälsoteamet träffas regelbundet varje vecka för att fånga upp, diskutera och planera stöd och insatser för de elever/klasser som behöver. Vi samarbetar med övrig personal på skolan för att skapa bästa förutsättningar för elever att tillgodogöra sig undervisningen och må bra under tiden. Elevhälsans medicinska insats (skolsköterska samt skolläkare) tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar skolan. Insatserna är främst förebyggande och vi följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil från det att de börjar i förskoleklassen till dess att de börjar sjuan. Alla elever i skolan erbjuds hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer. Skolsköterskorna finns på skolan varje dag för enklare sjukvård, rådgivning och samtal. Kontakt och tidsbeställning med skolläkaren sker i första hand genom skolsköterskan. Skolkurator finns på skolan alla dagar i veckan och arbetar med bl a stöd till enskilda elever. Om du önskar kontakt med kurator är du välkommen att ta kontakt direkt via mail eller telefon, alternativt via någon från skolledningen. Skolkurator arbetar även tillsammans med pedagoger med grupper och klasser för att komma tillrätta med olika typer av utmaningar och öka trygghet och trivsel. Skolkurator leder tillsammans med Trygghetsteamet och Trygghetsrådet skolans övergripande främjande och förebyggande trygghets- och likabehandlingsarbete. Skolpsykolog finns på skolan 2 dagar/vecka. Skolpsykolog arbetar bl a med testningar och utredningar av elevers kognitiva förmåga, vilket innefattar pedagogiska rekommendationer och eventuellt förslag till vidare utredning. Skolpsykolog gör även observationer i klass samt handleder skolpersonal kring enskilda elever och /eller grupper/klasser. Önskar du kontakt med skolpsykolog kan du antingen ta kontakt direkt via mail alternativt via någon från skolledningen. Från den centrala Barn- och elevhälsan finns även tillgång till specialpedagog, logopeder, språkpedagog och en hälso- och motorikpedagog vid behov.

Britta Algesten

Britta Algesten

Kurator

070-4318963

Nanna Alroth

Nanna Alroth

Skolpsykolog

070-4318741

Jarita Pärlklo

Jarita Pärlklo

Skolsköterska

08-7189772

Sidan uppdaterades: