Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Barn- och elevhälsan

Elevhälsa angår alla på skolan och handlar om att sträva efter en optimal lärmiljö och stöd vid behov så att eleverna mår bra och kan tillgodogöra sig undervisningen.


Elevhälsoteamet på Järla Skola består av biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare samt personal från kommunens centrala Barn- & elevhälsa; skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog som finns på plats på skolan. Våra unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper. Elevhälsoteamet träffas regelbundet varje vecka för att fånga upp, diskutera och planera stöd och insatser för de elever/klasser som behöver. Vi samarbetar med övrig personal på skolan för att skapa bästa förutsättningar för elever att tillgodogöra sig undervisningen och må bra under tiden.


Elevhälsans medicinska insats (skolsköterska samt skolläkare) tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar skolan. Insatserna är främst förebyggande och vi följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil från det att de börjar i förskoleklassen till dess att de börjar sjuan. Alla elever i skolan erbjuds hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer. Skolsköterskorna finns på skolan varje dag för enklare sjukvård, rådgivning och samtal. Kontakt och tidsbeställning med skolläkaren sker i första hand genom skolsköterskan.

Sidan uppdaterades: