Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resursteam

Järla skolas resursteam har som sitt övergripande ansvar att ge elever, som är i behov av särskilt stöd, hjälp att komma vidare i sin kunskapsutveckling.
I uppdraget ingår också att tillsammans med elevhälsoteam och mentor/ämneslärare, planera det stöd och särskilda insatser som krävs. Pedagoger ur resursteamet kan också vara kontaktpersoner för vårdnadshavare och i vissa fall vara mentor.

Resursteamet deltar i olika möten som exempelvis elevvårdskonferenser, överlämningar, utvecklingssamtal och externa utredningsteam. Det är resursteamet som är behjälpliga med att skriva åtgärdsprogram, bistå med pedagogiska kartläggningar- och screening, utreda samt ordna med kompensatoriska hjälpmedel och ge specialpedagogisk konsultation. I resursteamet ingår speciallärare, specialpedagog, ämneslärare med specialpedagogisk kompetens, pedagog med inriktning på tal och språk, samt elevassistenter.

Sidan uppdaterades: