Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Din avgift beräknas utifrån

  • Den sammanlagda inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört.
    Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.
  • Hur många barn som bor i hushållet
  • För barn i förskola eller pedagogisk omsorg påverkar även vistelsetiden avgiftens storlek.

Här kan du räkna ut din avgift

För att göra en preliminär beräkning av din avgift för förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem klickar du på den orange knappen nedan.

Du kommer då till en sida där du ska ange

  • hushållets totala inkomst per månad före skatt (hushållets bruttoinkomst)
  • hur många barn du har i förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem
  • barnets verksamhet, ålder och vistelsetid. Börja med det yngsta barnet.
Beräkna din avgift för förskola och fritidshem

Tänk på att den vårdnadshavare som ansöker om plats på förskola eller fritidshem samtidigt blir fakturamottagare. Syskonrabatt utgår under förutsättning att barnen är folkbokförda på samma adress och att samma vårdnadshavare gjort ansökan. Därför rekommenderar vi att samma vårdnadshavare gör val av förskola och fritidshem i e-tjänsten.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 49 280 kronor/månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är för närvarande 1 478 kronor/månad.

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du har en aktuell inkomstuppgift inlagd i e-tjänsten Nacka24. Läs mer på sidan Avgift enligt maxtaxans regler.

Sidan uppdaterades: