Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgiftsregler

Här kan du ta del av Nacka kommuns avgiftsregler. Reglerna gäller alla barn som är folkbokförda i Nacka. Oavsett om de går på en kommunal eller fristående förskola och oavsett om förskolan finns i Nacka eller utanför Nacka.

Allmänna regler

  • Avgiftens storlek fastställs av kommunfullmäktige och vårdnadshavaren betalar avgift till Nacka kommun. Detta gäller oavsett om barnet går på en kommunal eller fristående förskola/fritidshem och oavsett om förskolan/fritidshemmet finns inom eller utanför Nacka. Aktuella avgifter hittar du här.
  • Om hushållet har 2-3 barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem (6-9 år) betalar du ordinarie avgift för det yngsta barnet och kan få syskonrabatt för de andra barnen. För att få syskonrabatt ska barnen vara folkbokförda på samma adress och ha samma räkningsmottagare. Det yngsta barnet räknas som nummer ett när avgiften ska beräknas. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Avgift betalas tolv månader om året.
  • Avgiften betalas en månad i efterhand och förfallodagen är den sista dagen i månaden.
  • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Obetalda räkningar överlämnas för indrivningsåtgärder.

Avgift under inskolning och uppsägningstiD

Avgift betalas både under inskolningsperioden och under uppsägningstiden. Avgiften betalas från och med det datum som platsen kontrakterats och till och med uppsägningstidens slut. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften.

Avgifter under frånvaro

Avgift betalas 12 månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och avgift betalas därför även under barnets ledighet eller sjukdom. En särskild avgiftsregel finns för sammanhängande sjukdomstid som överstiger 30 dagar, se nedan.

Frånvaro på grund av sjukdom
Barn med en sammanhängande sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar har rätt att bli avgiftsbefriade. Avgiften reduceras för varje sjukdag som följer efter 30 dagars sammanhängande sjukfrånvaro. Den dag som anmälan gjorts till Försäkringskassan räknas som första sjukdag. Läkarintyg krävs från den åttonde dagen.

Om barnet är frånvarande mer än tre månader på grund av sjukdom avslutas placeringen. När sjukskrivningen upphör har barnet rätt att återfå sin plats på samma förskola utan dröjsmål.

Frånvaro av andra skäl än sjukdom
En plats som inte utnyttjas, av annat skäl än sjukdom, får behållas i högst tre månader. Vårdnadshavaren ska meddela verksamheten om uppehållet.
Är uppehållet längre än tre månader ska platsen sägas upp.
Om platsen inte utnyttjas, utan att vårdnadshavaren meddelat detta, skrivs barnet ut efter tre månader. Avgift debiteras vårdnadshavaren för hela perioden.

Sidan uppdaterades: