Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samverkanssamtal

Samtal kring ditt barns utveckling

Som vårdnadshavare möter du flera olika former av samtal under de år barnet går på förskolan.

När ditt barn börjar hos oss är du som vårdnadshavare här tillsammans med ditt barn de första tre dagarna under inskolningen. Då har du möjlighet att få en inblick i utbildningen, samt möjlighet att få lära känna avdelningens pedagoger och barn. En månad senare möts vi för ett uppföljningssamtal där vi samtalar om hur barnets första tid har varit.

Varje barn har en gång per år ett utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalet är att uppmärksamma barnets utveckling, lärande och barnets samspel med gruppen i förskolans lärmiljö. Samtalet utgår från vår verksamhetsplan och aktuella mål för läsåret. Beroende på ditt barns ålder och vilken avdelning barnen går på kan samtalet ske under hösten eller under våren.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att ta kontakt med ditt barns pedagoger. Och om det skulle vara så att du önskar ytterligare ett samtal om ditt barns utveckling under året, förutom det dagliga samtalet vid lämning och hämtning samt det årliga utvecklingssamtalet, erbjuder vi ett kortare avstämningssamtal om ditt barns utveckling.

Ur Skollag (2010:800)

11 § Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet.

Sidan uppdaterades: