Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kvalitetsarbete och utmärkelser

Ett arbete mot ständiga förbättringar

Condorens förskolor har under lång tid arbetat systematiskt med att förbättra verksamhetens kvalitet och har mottagit flera utmärkelser för detta arbete. På Condorens förskolor arbetar alla mot samma mål, vision, värdegrund och styrdokument . Det innebär att vi alla, oavsett utbildningsgrad, har ansvar för att hålla en hög kvalitet på verksamheten.

Vi arbetar med kollegialt lärande och fortbildning som fördjupar vår kunskap kring aktuella utvecklingsområden. Vi är måna om att du som pedagog inom förskolorna ska känna att du trivs och utvecklas på ditt arbete och vi har goda resultat i den kommungemensamma medarbetarenkäten.

Det är också viktigt för oss att veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskoletid. Det får vi veta genom våra samverkanssamtal och föräldrarådet men också genom Våga Visa, Nacka kommuns kundundersökning för alla förskolor i kommunen.

För att se barnens kunskapsutveckling över tid använder vi pedagogisk dokumentation och där kan vi även få syn på hur vi kan utveckla utbildningen och vår undervisning.

Sidan uppdaterades: