Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ateljérista

I Nacka kommun finns det ett stort utrymme för medarbetare att föreslå nya metoder och arbetssätt. Ett bra exempel på det är Mimmi Adolfsson. Hon brinner för att skapa lärmiljöer i förskolan där fantasi och nyfikenhet får fritt spelutrymme och där kreativitet sätts i främsta rummet.

Ateljeristans arbete

I Mimmi Adolfssons jobb ingår att skapa goda lärmiljöer på en av kommunens förskoleenheter. Hon har också en egen ateljé där det sker både spontana aktiviteter och projektarbeten. I sitt arbete utgår Mimmi från kommunens vision: öppenhet och mångfald.

– Lärmiljöerna i förskolan ska vara vackra och estetiskt tilltalande och de ska också vara tillåtande och byggda så att de ger fördjupad kunskap i till exempel matematik och språk. Att förädla den fysiska miljön är också ett sätt att sträva mot de mål som finns i läroplanen, berättar Mimmi.

Den enhet som Mimmi arbetar på består av två förskolor. En av hennes arbetsuppgifter är att kompetensutveckla personalen bland annat kring lärmiljöer och hur de lockar till utveckling och kreativitet – vilket i sin tur leder till en bättre inlärning. Mimmi säger att hennes förskoleenhet, Condorens förskolor, redan har kommit långt i förståelse och utveckling:

– I våra fysiska miljöer har till exempel vatten en egen mötesplats där barnen ska bli intresserade och vilja utforska vattnets olika former och, i ett större perspektiv, hur vi möter vatten i vår värld.

Lärande i ett specifikt ämne sker inte bara på en plats i miljön utan flera ämnen ska mötas i sammanhang som inspirerar till nya tänkesätt. Hos vattnet möts bland annat fysik, kemi, matematik och språk. Det som kan ske och vad som är tillåtet i miljön med det material som finns, utökas när pedagogerna arbetar med sitt eget förhållningssätt och har ett fördjupat kunnande till exempel om hur barn utvecklar matematiska kunskaper.

– Det är viktigt att det finns gott om utrymme för barnet att leka och att utveckla sin kreativitet. Att det finns utrymme för frihet där barnet bestämmer om det vi tycker är en tågbana blir en spruta eller en dirigentpinne. Materialet blir till hos barnet.

Att arbeta med kreativitet och lärmiljöer är en långsiktig satsning och också en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Enheten som Mimmi arbetar på har under de senaste åren fått flera nationella utmärkelser för sitt kvalitetsarbete. Att utvärdera hur barnen använder miljöerna är betydelsefullt. De mål som läroplanen beskriver är en del av det livslånga lärandet och vilken typ av lärmiljö barnen befinner sig i på förskolan påverkar naturligtvis barnen och även verksamhetens resultat.

När en människa befinner sig i en kreativ och innovativ miljö händer någonting inuti människan, förklarar Mimmi:

– Fantasin och nyfikenheten som väcks ses av oss som en verklig tillgång, som något av det viktigaste du har. Om det inte fanns människor som livet igenom fortsatte att drömma och fundera över livet skulle vi inte ha nya uppfinningar, vi skulle inte ha framstående forskning och inga konstnärer. Ja, alla människor mår bra av att kunna se olika sidor av sakers tillstånd, och det är dit vi vill nå med vårt sätt att arbeta.INTERVJUPERSON

Namn: Mimmi Adolfsson

Utbildning: Lärare i matematik, läs-och skrivutveckling, bild och slöjd samt förskollärare, tvåårig påbyggnadsutbildning i ateljéristapedagogik

Titel: Ateljérista

Sidan uppdaterades: