Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Information till elever och vårdnadshavare

Ansökan och anmälan

För ansökan till en förskola
Fråga förskolan om de tillåter modersmålsstöd. I så fall kan de skicka en beställning till Modersmålsenheten i Nacka. Om de behöver en beställningsblankett får de kontakta Modersmålsenheten.

För anmälan till en grundskola
Genom att klicka på länken, kan du ladda ner en ansökningsblankett som ska fyllas i och lämnas till skolans expedition. Då kan skolan antigen vidarebefordra blanketten till Modersmålsenheten eller anordna modersmålsundervisning i egen regi.
Anmälan till modersmålsundervisning i grundskolan (PDF-dokument, 110 kB)
Uppsägning av modersmålsundervisning (PDF-dokument, 88 kB)

Kursplaner: (Skolverket)
Grundskolan:
Kursplanen i modersmål mm

Gymnasieskolan:
Kursplaner i modersmål mm

Kundenkäterna
Vartannat år ordnar vi 2 kundenkäter, 1 riktad till elever som läser modersmål som ämne i grundskolan och 1 riktad till deras vårdnadshavare. När det blir dags, lägger vi upp länkarna på vår webbplats men modersmålslärare ska även skicka länkarna till vårdnadshavare via e-post.
Läs en sammanställing av resultaten för 2020 (PDF-dokument, 160 kB)

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen och expeditionen.

Sidan uppdaterades: