Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Maj

Nacka är landets tredje bästa skolkommun

Nackas grundskoleelever hör till de elever som lyckas bäst i hela landet. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nackas skolor får mycket höga poäng vad gäller elevresultat i betyg och nationella prov läsåret 2014-2015.

Nackas grundskoleelever hör till de elever som lyckas bäst i hela landet. Det visar en ny nationell rapport, Öppna jämförelser, från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nackas skolor får mycket höga poäng vad gäller elevresultat i betyg och nationella prov läsåret 2014-2015.

Av landets 290 kommuner kommer grundskolorna i Nacka på en tredjeplats. Bara Vellinge och Nykvarn kommuner kommer före Nacka. De kommunala grundskolorna i Nacka hamnar i det sammantagna måttet på sjätte plats i landet. Det är en tydlig förbättring från förra årets plats 21 i landet. Sammantaget hamnar alltså Nackas skolor, kommunala och fristående, på plats tre.

- Att Nacka placerar sig på plats tre över landets bästa skolkommuner är ett värdefullt kvitto på allt arbete som läggs ner av elever, lärare och rektorer i Nacka, säger Tobias Nässén (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Nacka är tillsammans med Lidingö de enda kommuner som har varit bland de 20 främsta sedan 2009 då SKL började redovisa ett sammanvägt resultat.

- Vi är noga med att följa upp våra mål och resultat både på kort och lång sikt, säger Nackas utbildningsdirektör Susanne Nord. Höga förväntningar, tydliga mål, öppenhet och mångfald är viktigt för oss, säger hon.

Läs hela rapporten på Sveriges Kommuners och Landstings hemsida

Länk till en kort film om Nackas skolor

Sidan uppdaterades: