Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

RoS "Respekt och självrespekt"

Veckorna 36-41 kommer alla våra åk 7 klasser att arbeta med ett projekt kallat RoS. RoS står för ”Respekt och självrespekt" och är förebyggande arbete riktat till ungdomar i högstadieåldern. Läs mer om RoS i nyheten.

Under perioden v.36-41 kommer alla våra åk 7 klasser att arbeta med ett projekt kallat RoS. RoS står för ”Respekt och självrespekt" och är förebyggande arbete riktat till ungdomar i högstadieåldern. Målet med RoS är att ge ungdomar verktyg för att i vardagen kunna identifiera vad som är, känns och upplevs som okej/inte okej samt ge såväl individen som gruppen motståndskraft att våga säga nej till negativa strömningar och attityder. Ett annat syfte med RoS är att ge unga ett forum där de får tillfälle att reflektera och diskutera frågor kring normer, attityder och gränsdragningar.

Under ett antal år genomfördes projektet med gott resultat för elever i Stockholm stad. Sedan januari 2018 är arbetet implementerat i Nackas kommunala skolor och genomförs med hjälp av Ungdomsteamet/Polarna Nacka.

Upplägget är att varje klass under tre tillfällen/workshops på vardera 90 min behandlar teman som respekt, självrespekt, normer, samtycke, bra-känsla, ansvar/åskådarperspektiv.

Avslutningen blir att klassen får ett socialt kontrakt om hur gruppen ska förhålla sig mot varandra för att stärka gruppen och individen.

Förhoppningsvis ger RoS ett underlag för diskussion även utanför skolan, fråga gärna era barn om hur de upplevt träffarna.

Sidan uppdaterades: