Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Intervju med skolans nya rektor

Sedan 1 januari är Olof Andersson rektor på Myrsjöskolan men vem är han och hur vill han fortsätta utveckla skolan? Två elever från ett av skolans lagråd har intervjuat Olof.

Vårterminen 2018 tillträder den nya skolledningen med Olof Andersson, före detta undervisningsråd på Skolverket, i täten som rektor. Han hoppas kunna bidra med nytänk för att göra Myrsjöskolan ännu bättre när han tar över efter tidigare rektor Björn Söderkvist som tillsammans de biträdande rektorerna Ing-Marie Bergström och Lena Mandel går i pension efter hela 111 trevliga år tillsammans.

Olof Andersson, 46, är uppvuxen i Skellefteå men bor sedan 20 år tillbaka i Gustavsberg tillsammans med sin familj. Han är utbildad lärare inom NO och matematik för årskurs 4-9 och har undervisat ämnena i 14 år.

Olof brinner för skolfrågor och gick med sitt engagemang vidare från lärare till arbetslagsledare för att sedan bli biträdande rektor på Samskolan i Saltsjöbaden. Med många års erfarenhet av skolan sökte han sig sedan vidare till Skolverket, där han som undervisningsråd ansvarade för kursplanerna i NO och matematik samt utvecklingen av digital kompetens, men efter nästan 4 års arbete där längtade han tillbaka till Nacka.

“Jag har alltid varit nyfiken, gillat att sätta mig in i saker och påverka. Det är en stor drivkraft jag har,” förklarar han och tycker därför att skolan är en bra plats för honom. Just hans nyfikenhet och lust att lära och påverka är skäl till varför han sökte rektorsposten på Myrsjöskolan.

Sedan den 1 september 2017 har Olof Andersson arbetat på skolan för att bekanta sig med kollegor och förbereda sig inför rollen som ny rektor. Han tror att den största utmaningen med att ta över rektorsposten efter Björn Söderkvist är hans brist av erfarenhet av skolan och yrket. “Samtidigt finns ju mycket av den erfarenheten hos lärare och elever,” säger han och tycker att personal-, och elevinflytande är mycket viktigt. Förutom att se till att elevråd och matråd fungerar som de ska tänker han besöka klasser för att diskutera med eleverna. “Det är viktigt med direkt kontakt och inte bara genom representation,” tror Olof och säger att han “nästan alltid har öppen dörr” om någon vill ställa honom en fråga. Hur undervisningen läggs upp, vilka redovisningsformer som används och ämnesplanering beroende på klassens intressen är viktigt diskuteras med eleverna enligt Andersson. “Elevinflytandet måste också gälla undervisningen,” tycker han.

En av de viktigaste frågorna är för den nyblivne rektorn är elevhälsan och han tänker kämpa för att skolans elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, psykolog, speciallärare, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare fortsätter att fungera bra.

Efter en termin på skolan ser Olof redan förbättringspotential inom vissa områden. “Jag ser många saker som fungerar riktigt bra, bättre än på många andra skolor, men också saker som jag tror vi kan göra ännu bättre,” säger han och anser att han kan bidra med nytänkt. “Det finns många saker som alltid har gjorts på samma sätt på skolan /.../ Finns det ett bättre sätt att göra vissa saker på? Jag tror att det gör det.”

Olof Andersson tycker till exempel att det är vikigt att förena låg-, mellan-, och högstadiet genom fler samarbeten. Han hävdar att skillnaden mellan Rödmyran (F-6) och Högstadiet (7-9) är stor. “Det är lite som två skolor i en,” menar han. Förutom separata skolbyggnader arbetar de på något olika sätt och han ser det som ett utvecklingsområde. “Jag ser bra saker på både Rödmyran och högstadiet som jag tror vi kan göra på hela skolan.”

Varken elever, personal eller föräldrar kommer märka av bytet av rektor i någon större grad enligt Olof. Skolan kommer att fungera som tidigare och eventuella mindre förändringar sker isåfall först nästa läsår. Som rektor tänker han till exempel arbeta för ett ökat digitalt arbete i samband med den nya läroplanen som träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat obligatorisk programmering inom matematik och teknik. “Vi kommer att arbeta med Chromebooks även på låg-, och mellanstadiet /.../ och öka lärarnas digitala kompetens nu i vår så att de kan undervisa eleverna i höst,” säger han.

Något som med säkerhet inte kommer att förändras är skolans traditioner ”Det finns många traditioner på skolan: nobellunchen, kulturkvällen och avslutningarna. De är viktiga för att hålla kvar den här myrsjön-andan,” säger han.

Apropå traditioner brukade rektor Björn Söderkvist dela ut chokladkakor till eleverna i högstadiet varje läsår. Avslutningsvis frågar jag Olof om han även tänker föra Björns tradition vidare. “Chokladtraditionen är precis en sådan sak som skiljer Rödmyran och högstadiet åt,” menar han och vill att en eventuell tradition ska gälla alla elever. “Någon tradition ska vi ha, absolut /.../ men jag vill nog hitta min egen.”

Olof Andersson ser fram emot terminen och att få börja sitt arbete. Hans mål är naturligtvis fler nöjda elever och föräldrar genom bra undervisning som resulterar i högre betyg. “Det är det allt går ut på, att eleverna ska lära sig mer.”

Hedvig Alvén, klass 9B4

Sidan uppdaterades: