Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Nacka kommun har Sveriges bästa gymnasieskolor

Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade i slutet av 2015 sin rapport Öppna jämförelser, gymnasieskola 2015. Rapporten är en mycket positiv läsning för Nacka gymnasium och YBC, Nackas kommunala gymnasieskolor.

SKL har bland annat tittat på genomströmning, det vill säga hur många elever som tar examen efter tre år. De har också tittat på behörighet till högskola och genomsnittlig betygspoäng. Dessa tre mått är de vanligaste för att mäta skolors kvalité.

Nackas kommunala gymnasieskolor Nacka gymnasium och YBC håller en hög och jämn kvalité, så hög att vi ligger i topp i Sverige. Lägger man samman placeringarna för genomströmning (8), högskolebehörighet (5) och betygspoäng (3) ser det sammanvägda resultatet ut enligt följande.

Nacka 16
Överkalix 27
Vellinge 30
Danderyd 40
Härryda 48
Sollentuna 49
Lund 53
Täby 67
Öckerö 71
Vadstena 88

Nedan kan ni se en förteckning över placeringarna. Den högra kolummen visar kommunens skolor, den vänstra kolummen visar hemkommun, alltså var eleverna är mantalsskrivna, vilket genom det fria skolvalet kan vara en annan kommun än de går i skola.

Sidan uppdaterades: