Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

December

Forskningsprojekt på Nacka gymnasium

Matematikläraren Verner Gerholm är en av deltagarna i forskningsprojekt ”Förmågan att föra och följa algebraiska resonemang – utmaningar för undervisningen i grundskola och gymnasiet”, vilket var ett av sju projekt som beviljades medel från Skolforskningsinstitutet hösten 2016. Studien

Studien kommer att pågå under tre år och är knuten till forskningsmiljön Stockholm Teaching and Learning Study (STLS) som är en samverkansplattform mellan huvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet. Projektet omfattar fyra Learning studies med fokus på undervisning om algebraiska resonemang i grundskolan och gymnasiet. Ansvarig för projektet är Professor Inger Eriksson vid Stockholms universitet och vetenskaplig ledare vid STLS.

Sidan uppdaterades: