Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Problemet med inloggning i SchoolSoft för vårdnadshavare är löst

SchoolSoft meddelar att tidigare problem med inloggning som drabbade vissa vårdnadshavare är löst.

Uppdaterat 2017-09-01

SchoolSoft meddelar att tidigare problem med inloggning som drabbade vissa vårdnadshavare är löst.

Alla tidigare drabbade vårdnadshavarkontona är återinlästa i systemet och knutna till elever på Nacka gymnasium. Vårdnadshavare kan logga in.

Eventuellt behöver vårdnadshavare begära ett nytt lösenord från systemet. Instruktion för detta finns att ladda ner här.

Uppdaterat 2017-08-31

Tyvärr nödgas vi meddela att kommunens leverantör av elevadministrativt system, SchoolSoft har problem med sin tjänst. Felet påverkar inloggningen för många men inte alla vårdnadshavare till elever på Nacka gymnasium.

Symptom:

Nya vårdnadshavare som har anmält sina vårdnadshavaruppgifter via vårt webbformulär (http://px.nu/3dgqj) och fått sina inloggningsuppgifter till SchoolSoft kan logga in och använda tjänsten samt se all info om sina ungdomar i c:a 48 timmar. Därefter fungerar inte inloggningen längre för vissa men inte alla vårdnadshavare.

De drabbade vårdnadshavarna, vid upprepade inloggningsförsök efter dessa 48 timmar kan erfara något av följande:

  • Vårdnadshavare med en enda ungdom som går på Nacka gymnasium (oftast i år1) ser ett meddelande om att kontot inte finns längre eller är inaktiverat. Inloggning är ej möjlig.
  • Vårdnadshavare med flera ungdomar som går på Nacka gymnasium (i olika årskurser) kan fortfarande logga in i SchoolSoft med sina äldre ungdomars användarnamn (år2 och år3) men kan inte längre se info om ungdomar som började på Nacka gymnasium i år1 vid läsårets start.

Felet tycks endast påverka vårdnadshavare vars ungdomar tidigare gick på en kommunal grundskola i Nacka och som använde SchoolSoft tidigare.

Vårdnadshavare vars ungdomar aldrig tidigare har gått på en Nacka kommunal skola och vars uppgifter för allra första gången är inskrivna i SchoolSoft påverkas inte.

Felet tycks ha att göra med integrationen mellan SchoolSoft och vissa IT-system som betjänar de kommunala grund- och gymnasieskolorna i Nacka.

Vidtagna åtgärder:

SchoolSofts support och kommunens systemförvaltare är underrättade om detta problem och arbetar med att få fram en lösning.

Tills vidare stoppar vi på Nacka gymnasium all import av nya vårdnadshavaruppgifter till SchoolSoft. Så fort en lösning är på plats kommer importer av vårdnadshavaruppgifter att återupptas.

Mer information:

En nyhet som kontinuerligt uppdateras kommer att finnas på Nacka gymnasiums hemsida. Bevaka sidan http://www.nacka.se/valfard-skola/nacka-gymnasium/nyheter/2017/08/problem-med-inloggning-i-schoolsoft-for-vardnadshavare/ för fler detaljer och uppdateringar.

Vi beklagar det inträffade.

Sidan uppdaterades: