Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Fjädernprisade lärare

Ett varmt grattis till våra lärare som mottog Fjädernpriset igår på Nacka Education Summit! Tre projekt har prisats: intervjuer för integration, ungdomsparlamentet och entreprenörskap för framtidstro.

MÖTEN SOM SKAPAR MOTIVATION OCH INTEGRATION

Ett samarbetsprojekt som genomförts på Nacka Gymnasium, med elever från naturvetenskapsprogrammet inriktning samhälle och elever från språkintroduktion. Syftet var dels att hitta en inre motivation hos eleverna och dels att bidra till integration. De olika elevgrupperna träffades för intervjuer, för att sedan på olika sätt bearbeta materialet. Projektet bidrog inte bara till nya perspektiv och nytt engagemang utan även till att minska den segregation som råder mellan olika program och klasser på skolan.

Linda Uddenfeldt och Veronica Wirström, Nacka gymnasium, Natur och teknik

UNGDOMSPARLAMENTET: NACKA

Gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johnsson har under två års tid bedrivit projektet "Ungdomsparlamentet: Nacka" i syfte att öka elevernas engagemang och förståelse för den kommunala politiken - och för demokratin i stort. Projektets fokus har även varit att ge eleverna ökat inflytande över sitt eget lärande, skapa tydliga elevaktiva metoder och pröva det som benämns som upplevelsebaserat lärandet. Med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer kan vi se att upplevelsebaserat lärande kan vara positivt för att öka elevernas engagemang för lokala politiska frågor, samt kunskaper om den demokratiska processen.

Peter Djerv och Mats Johnsson, Nacka gymnasium, Samhälle

VAR MED OCH SKAPA FRAMTIDSTRO! – HUR MAN GENOMFÖR ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT

Artikeln beskriver det projekt som författarna genomfört med elever på Nacka gymnasium, för att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor genom ett samarbete med näringslivet i Nacka. Projektet utgick från att eleverna startade egna företag och projektet var uppdelat i tre faser. Fas ett handlade om att starta företaget, den andra fasen handlade om att sälja produkten i företaget och den avslutande fasen handlade om att låta eleverna avveckla sitt företag. Projektet innebar också att eleverna fick möta föreläsare, presentera sina företagsidéer och knyta nya kontakter utanför skolan, samt bli granskade av personer från näringslivet.

Lars Vimre, Carl-Petter Bergh och Magnus Klang, Nacka gymnasium, Samhälle

Sidan uppdaterades: