Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Anpassningar med anledning av Corona

Vi ser fram emot att välkomna nya och gamla elever till Nacka gymnasium och läsåret 20/21. Trots att vi nu får bedriva undervisning på plats, är det viktigt att vi kommer ihåg att allt inte är som vanligt och att vi måste hjälpas åt att förhindra smittspridning.

Utgångspunkten för vår planering är Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och Skolverkets stödmaterial. Vi kommer att följa utvecklingen i samhället och på skolan noga under hösten och har beredskap för att förändra våra åtgärder vid behov.

Förhållningssätt

Stanna hemma om du har symptom, även milda sådana, och avvakta två symptomfria dagar innan du kommer tillbaka till skolan.

Tvätta händerna ofta och undvik att röra ögon, näsa och mun.

Håll avstånd och undvik onödig fysisk kontakt.

Följ schemat för lunchtid för att begränsa antalet personer i matsalen och matsalskön. Tvätta eller sprita händerna noga innan du tar mat.

Undvik att samlas i grupper i korridorer under raster. Gå gärna utomhus vid längre raster.

Vad gäller för elever som stannar hemma med milda symptom?

Eleven sjukanmäler sig som vanligt. Lärarna säkerställer att tillräcklig information om lektionens innehåll finns på Google Classroom för att eleven ska kunna följa planeringen.

Anpassningar i skolans verksamhet

Upprop i för år 2 och 3 genomförs i klassrum. Nya elever till år 1 delas upp i skolans lokaler för undvika större folksamlingar (se skyltning på skolgården).

Vi begränsar aktiviteter som samlar många människor eller innebär att vi får externa besökare.

Vi har fasta vikarier på skolan, för att undvika att det kommer in nya personer i verksamheten.

Undervisning bedrivs utomhus, i exv. idrott, där det är möjligt.

Extra städning genomförs kontinuerligt under dagen, med fokus på ytor såsom dörrhandtag, trappräcken och bänkar.

Handsprit ställs ut på platser där många passerar, såsom entréer, bibliotek och matsal.

En översyn av lokalerna har gjorts för att säkerställa god framkomlighet, exv i biblioteket, matsal och korridorer.

Schemat har justerats för att minimera förflyttningar och trängsel i korridorer.

Klassrummen har möblerats om för att eleverna ska sitta glesare.

Lärarna har instruerats att analysera vilka undervisningssituationer som kan bidra till smittspridning och, t.ex., undvika närkontakt.

Utvecklingssamtal och liknande möten med föräldrar hålls på distans, via Teams. Vid mycket känsliga samtal bör mötet ske på skolan eller per telefon.

Information och kommunikation

Information till elever och vårdnadshavare ges i samband med skolstart, på mentorstider och löpande via Schoolsoft.

Det är viktigt att alla följer händelseutvecklingen och håller sig informerade om eventuella förändringar av Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Sidan uppdaterades: