Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Anpassningar med anledning av Corona

Vi bedriver nu undervisning på plats, men det är viktigt att vi kommer ihåg att allt inte är som vanligt och att vi måste hjälpas åt att förhindra smittspridning.

Utgångspunkten för vår planering är Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och Skolverkets stödmaterial. Vi kommer att följa utvecklingen i samhället och på skolan noga under hösten och har beredskap för att förändra våra åtgärder vid behov.

Förhållningssätt

Stanna hemma om du har symptom, även milda sådana, och avvakta två symptomfria dagar innan du kommer tillbaka till skolan.

Tvätta händerna ofta och undvik att röra ögon, näsa och mun.

Håll avstånd och undvik onödig fysisk kontakt.

Följ schemat för lunchtid för att begränsa antalet personer i matsalen och matsalskön. Om det bli kö till matsalen, tänk på att hålla avstånd till dem du normalt inte träffar och sitt tillsammans med din klass när du äter. Tvätta eller sprita händerna noga innan du tar mat.

Undvik att samlas i grupper i korridorer under raster. Gå gärna utomhus vid längre raster. Gå in i klassrummet direkt när du kommer till lektionen för att undvika trängsel i korridoren.

Vad gäller för elever som stannar hemma med milda symptom?

Eleven sjukanmäler sig som vanligt. Lärarna säkerställer att tillräcklig information om lektionens innehåll finns på Google Classroom för att eleven ska kunna följa planeringen. Lärare kommer att möjliggöra för elever att följa genomgångar på distans.

Om du har varit i kontakt med någon som har bekräftad covid-19, t ex någon du bor tillsammans med, så kan du se vad som gäller i bifogad länk:

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/om-ditt-provsvar/positivt-test-for-covid-19/information-till-dig-som-kan-vara-smittad/

Anpassningar i skolans verksamhet

Vi begränsar aktiviteter som samlar många människor eller innebär att vi får externa besökare.

Julavslutningen kommer att ske i klassrum i stället för i aulan och det blir tyvärr inget luciatåg i år. Elevkonserterna i cafeterian skjuts på framtiden.

Öppet hus ställs in och kommer att genomföras som informationskvällar med begränsat antal föranmälda besökare.

Vi har fasta vikarier på skolan, för att undvika att det kommer in nya personer i verksamheten. Vi har färre externa besök typ politiska ungdomsförbund i cafeterian.

Extra städning genomförs kontinuerligt under dagen, med fokus på ytor såsom dörrhandtag, trappräcken och bänkar.

Handsprit ställs ut på platser där många passerar, såsom entréer, bibliotek och matsal.

En översyn av lokalerna har gjorts för att säkerställa god framkomlighet, exv i biblioteket, matsal och korridorer.

Schemat har justerats för att minimera förflyttningar och trängsel i korridorer.

Klassrummen har möblerats om för att eleverna ska sitta glesare. De flesta klassrum är upplåsta för att elever ska kunna gå in direkt och slippa trängsel i korridoren inför lektion.

Lärarna har instruerats att analysera vilka undervisningssituationer som kan bidra till smittspridning och, t ex undvika närkontakt.

Utvecklingssamtal och liknande möten med föräldrar hålls på distans, via Teams. Vid mycket känsliga samtal bör mötet ske på skolan eller per telefon.

Information och kommunikation

Information till elever och vårdnadshavare ges på mentorstider och löpande via Schoolsoft.

Det är viktigt att alla följer händelseutvecklingen och håller sig informerade om eventuella förändringar av Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Utmaningar

Vi ser att det finns elever som inte följer skolans anvisningar. Det är av yttersta vikt att alla elever anstränger sig för att undvika trängsel, följa avspärrningarna osv.

Det har även förekommit att elever kommit till skolan trots sjukdomssymptom. Vi förbehåller oss rätten att skicka hem elever med symptom.

Sidan uppdaterades: